a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
696 SAYILI KHK HAKKINDA DUYURU

 

696 SAYILI KHK HAKKINDA DUYURU 


696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK Geçici 23 ve 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 31. Maddesine istinaden ;

 

Belediye taşeron işçilerinin işçi statüsüne geçirilmesi süreci aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ SÜRECİ

İŞLEM

SÜRE

TARİH ARALIĞI

AÇIKLAMA

Başvuru

10 gün

02/01/2018-11/01/2018

Zorunlu

Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı

40 gün

12/01/2018-20/02/2018

Zorunlu

İlana İtiraz

3 gün

21/02/2018-23/02/2018

Zorunlu

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

7 gün

24/02/2018-02/03/2018

Zorunlu

Sınavın Gerçekleştirilmesi

20 gün

03/03/2018-22/03/2018

Zorunlu

Sınav İtiraz Komisyonuna İtiraz

4 gün

23/03/2018-26/03/2018

Zorunlu

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

5 gün

27/03/2018-31/03/2018

Zorunlu

Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Statüsüne Geçirilmesi İçin        Son Gün

02/04/2018*