a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
BELEDİYEMİZ MECLİSİ ŞUBAT/2019 TOPLANTISI

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN ŞUBAT/2019 TOPLANTISININ 01.02.2019 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1.Yoklama

2.Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, Ocak/2019 toplantısının 04.01.2019 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

3.Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu ücretler doğrultusunda, Sözleşmeli personel ücretlerinin müzakere ve karara bağlanması.

4.Belediyemiz boş memur kadroları ile ilgili iptal-ihdas kadrosunun görüşülüp karara bağlanması.

5.Mülkiyeti Belediyemize ait şehirlerarası otobüs terminalinin kira bedeli hususunun müzakere ve karara bağlanması.

6.Hıdırlık Mevki 2852 ada 6 nolu parsel sanayi alanı olup, Söz konusu kullanıma yönelik olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde geçmekte olan “parsel cephesi ve parsel derinliği 30 metreden az olamaz. Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda inşaat ruhsatı düzenlenemez.” Hükmüne istinaden söz konusu taşınmazda ve bitişiğinde yer alan diğer taşınmazlarda herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Bu nedenle, aynı sebepten ötürü tek başına yapılaşmaya uygun olmayan ve mevcut durumu “Sanayi Alanı” olan 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857 ve 2858 nolu adaların imar durumunun “Küçük Sanayi Alanı” olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

7.Hıdırlık Mevki 55 ada 513 nolu taşınmazın mülkiyeti Hazineye ait olup mevcut imar durumu park, KDKÇA ve Resmi Kurum alanı olarak planlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün söz konusu taşınmazın imar durumunun “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesi talebi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

8.Şahinali Mahallesi 1532 ada 26 nolu parselin mevcut imar durumu Eğitim Tesisi Alanı olup mülkiyeti Hazineye ve Niğde Belediyesine aittir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü söz konusu taşınmazdan Belediyemiz hissesine düşen kısmının Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı) adına tahsis edilmesine muvafakat edip edilmeyeceği hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

9.Ahipaşa Mahallesi 362 ada 1 nolu parselin mevcut imar durumu B-6 yapı nizamlı zemin ticari konut kullanımı olup, söz konusu taşınmazın imar durumunun iş merkezi yapılması düşüncesiyle; arka bahçe sınırından 1 metre bırakılacak şekilde BL-6 TİCK olarak değiştirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresinin talebi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

10.Burhan Mahallesi 35 ada 5 nolu parselin İmar Çapı almak üzere müdürlüğümüze başvuru yapması sonucu söz konusu ada ve bitişiğindeki adada yoldan ihdas bulunduğu görülmüş olup bu durum mevcut olan yolda daralmaya sebep olacaktır. Bu sebeple 35, 2510, 615 ve 616 nolu adaların 20 metrelik yola (İstasyon Caddesi’ne) bakan kısmında yer alan imar hattının parsel sınırına çekilmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

11.İlimiz Merkez Sarıköprü Mevki 532 ada 130 nolu parselin mevcut imar durumu İbadet Tesis Alanı olup, taşınmaz üzerinde bina bulunmaktadır. Taşınmaz malikinin parselinin imar durumunun düzenlenmesi ile ilgili talebi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

12.Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında bulunan ve devir kararı alınan trafoların, tedaş adına devri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

13.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

14.Dilek temenniler

15.Kapanış