a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı Gündemi


BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2018 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN ŞUBAT/2017 TOPLANTISININ 02.02.2018 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1. Yoklama

2. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, Ocak/2018 toplantısının 05.01.2018 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

3. Hıdırlık Mahallesi 54 adada yapılmakta olan Hal Kompleksine enerji sağlamak amacıyla trafo binasının imar planlarına işlenmesi ve trafo binasın bulunduğu alanın ifraz işlemlerinin yapılması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

4. Ahmetpınarı Mahallesi Kemal Aydoğan İlkokulu kuzeyinde bulunan bölgeye ait imar uygulaması Aksaray İdare Mahkemesince iptal edilmesi sonucu, yeni uygulama yapılması gerektiğinden, söz konusu sınır içerisinde gerekli imar düzenlemelerinin yapılması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

5. Şahinali Mahallesi 1566 ada 9 ve 10 nolu parsellerde yapılması planlanan “Kültür Han Projesi” kapsamında; mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait ve mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 zemin ticari konut alanı olan parsellerin “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

6. Hıdırlık Mevki ekli krokide gösterilen bölgenin rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

7. Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi kapsamında ekli paftada gösterilen değişikliklerin yapılmasını ve bölgede yer alan İmam Hatip Meydanı önündeki kavşak çalışmasının imar planlarına işlenmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

8. Burhan Mahallesi 35 ada 112 nolu parsellerle ilgili gerekli yol düzenlemesinin yapılması talebiyle ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

9. Sarıköprü Mevki Atatürk Bulvarı’nın Bilgili Sokak ile birleştiği kavşak noktasından, plansız alanda kalan kısma doğru bağlantı yolarının imar planlarına işlenmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

10. Ahmetpınarı Mahallesi Kayardı Bağları Doğal Sit Alanında yer alan doğal sit sınırına yönelik olarak; NTVKBK ‘unca yeniden belirlenen sınıra yönelik olarak sit alanından çıkarılmış olan parsellere yeni bir imar planı yapılması hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

11. İl Müftülüğü yazıları ile; mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait Sungurbey Cami’nin restorasyon çalışmalarının yakın zamanda başlayacağından, Cami’ye en yakın konumda bulunan ve mülkiyeti Niğde Belediyesi’ne ait Rum Kilisesi’nin bu süre zarfından cami olarak kullanılmak üzere müftülük adına tahsis edilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

12. İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı ile; ilimiz Merkez Kumluca Mevki 202 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin imar durumunun “Sağlık Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

13. Şahinali Mahallesi 1537, 1538 ve 1539 nolu adaların maliklerinin talebi ile söz konusu adaların çevresinde bulunan adaların yapı nizamlarının E:2.00 Hmax:50.50 olduğunu ve sadece bu üç adanın ikiz nizam 4 kat olarak kaldığı bu sebeple adalarının yapı nizamının ikiz nizam 4 kattan E:2.00 Hmax:50.50’ye değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

14. Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 ada 95 nolu parsel malikinin mevcut imar durumu B-8 yapı nizamlı zemin ticari konut alanın, taşınmazının bulunduğu adaya ve karşısındaki adaya benzetilerek imar durumunu B-8 yan bahçeler 0 olacak şekilde değiştirilmesi talebiyle ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

15. Niğde Belediyesi ile hissedar olan Nizami GÜZEL, Sarıköprü 2639 ada 3 nolu parseldeki, belediyemiz hissesinden payına düşen kısmını (653.44 m2) nakit para ile alamayacağını bu sebeple Niyazlar Yapı Asude Evleri B. Blok Kat:4 No:17’de yer alan dairesi ile takas talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

16. İlimiz Merkez 2994 ada 6, 7, 8, 9, 10, 31 ve 32 nolu parsellere yönelik Belediyemiz Meclisinin KASIM/2017 oturumunda plan değişikliğine dair alınmış olan red kararına Abdul Kadir TEKELİ'nin itiraz talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

17. Mülkiyeti Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı’na ait; ilimiz Merkez Şahinali Mahallesi 1569 ada 3 nolu parselin mevcut imar durumu B-6 yapı nizamlı ticaret alanıdır. Söz konusu parselin imar planı değişikliğinin yapı nizamı ve kullanımı aynı kalacak şekilde ada sınırı yapısı dikkate alınarak belirlenmek şartıyla yan, arka ve ön yollardan sıfır çekilmiş olarak tanımlanması talepleri hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

18. Mülkiyeti Muammer ATAÇ’a ait; ilimiz Merkez Hıdırlık Mevki 1970 ada 1 ve 2 nolu parsellerin mevcut imar durumu E:2.00 Hmax:18.50 yapı nizamlı BAGT kullanımda olup, Söz konusu parsellerin kullanımlarının Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

19. Mülkiyeti mülk sahipleri adına Salim GÜRBÜZ’e ait; Burhan Mahallesi 35 ada 35 ve 128 nolu parsellerin mevcut imar durumu konut alanı olup, Söz konusu parsellerin maliki yapı nizamı aynı kalmak kaydıyla konut kullanımını zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

20. Mülkiyeti Ayişe TEZCAN ve Necmi DİLMECİ’ye ait; Yukarı Kayabaşı Mahallesi 2914 ada 21, 23, 30, 31 nolu parsellerin bulunduğu alanın mevcut imar durumu B-3 kat konut alanıdır. Söz konusu parsellerin maliki konut kullanımı aynı kalmak kaydıyla yapı nizamının B-6 olarak değiştirilmesi talebi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

21. Mülkiyeti Fırat Mevlüt AYDUĞAN’a ait, ilimiz Merkez Yağdan Mahallesi 1108 ada 5 nolu parselin mevcut imar durumu Yurt(Özel) Alanında olup, Söz konusu parselin maliki parsel kullanımının E:2.00 Hmax:50.50 konut alanı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

22. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

23. Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

24. Mülkiyeti Belediyemize ait şehirlerarası otobüs terminalinin kira bedeli hususunun müzakere ve karara bağlanması.

25. 696 ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler doğrultusunda, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi hususunda şirket kurulması ile şirket konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması.

26. Dilek temenniler

27. Kapanış