a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Kalesi ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi

 

 

Niğde Kalesi ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi


İlimiz Merkez ilçe Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan Mahallelerini kapsayan yenileme alanı yaklaşık 12,5 ha büyüklüğünde olup; 558 adet parsel ve 393 adet yapıdan oluşmaktadır. Yönetmeliklere ve standartlara uygun olmayan sağlıksız yapı stoğu ile içerisinde ikamet edenler için tehlike oluşturan bir bölgedir. Eski bir yerleşim alanı olması nedeniyle yapılaşma kalitesi düşük, sosyal donatı ve altyapı açısından yetersiz bir yerleşim alanıdır. Alan içi yolların darlığı ve plansız oluşturulmuş ticari yapılaşma ile konuttan ticarete geçişlerin ürettiği trafik sorunu gözlemlenmektedir. Trafik sorunu beraberinde otopark sorununu da getirmiştir.


Proje alanı içerisinde başta tarihi Niğde Kalesi ve saat kulesi olmak üzere çok miktarda camii, hamam, bedesten, kilise ile pek çok sivil mimari örneği konutlar gibi tarihi binalar bulunmaktadır. Yapıların çoğu bakıma ve yenilemeye ihtiyaç duyar haldedir.


Söz konusu yenileme alanının tespitinde; 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun gereği olarak tarihi özellikler dikkate alınmıştır. Bölgenin bütüncül olarak koruma altına alınması ve her türlü kentsel dokunun muhafazası amaçlanmaktadır. Yöresel mimariye uygun yenileme ve restorasyon çalışmaları ile şehrin turizm potansiyeline katkı sağlamak üzere tarihi dokunun yenilenerek korunması gerçekleştirilecektir.


Söz konusu proje alanı; 3 Mart 2020 tarihinde 2219 sayılı, CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARI ile “YENİLEME ALANI” olarak ilan edilmiş olup; 4 Mart 2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yenileme alanında uygulanacak kentsel dönüşüm modeli Niğde Belediyesi ile TOKİ arasında yapılacak olan protokol gereği gerçekleştirilecektir.