a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Ağustos Ayı Meclis Kararları


NİĞDE BELEDİYESİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN AĞUSTOS/2020 TOPLANTISININ 06/08/2020 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZE


Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 133

 

Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin Temmuz/2020 toplantısının 06.07.2020 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunarak tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 134

 

Belediyemize ait Efendibey Mahallesi Kafeterya-Tip 2 olarak görünen binanın aşevi olarak; ayrıca yanında bulunan parkın isminin Kızılay Parkı olması ve park alanının ise sosyal aktivitelerde kullanılmak üzere Kızılay Niğde Şubesine tahsisinin yapılması müzakereye açılarak, tesisin kızılaya aş evi olarak 10 yıl süreyle tahsisine, parkın sadece adının kızılay parkı olarak verilmesine, ancak park alanının tahsisinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 135

 

İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilen bölümlerin harici alanlarında ticari faaliyet yapılmasına izin verilmesi halinde tahsil edilecek ücret hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 136

 

İlimiz Kumluca Mevkii 202 ada da yer alan Sağlık Tesisine yönelik plan değişikliğinin yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 137

 

İlimiz Kayaardı mevkii 563 ve 3 nolu adaların bulunduğu bölgede plan değişikliğinin yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 138

 

Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği ile ilgili 598 ada ile ilgili imar komisyonuna ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 139

 

Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği ile ilgili 599 ada ile ilgili imar komisyonuna ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 140

 

Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği ile ilgili 675 ada hususunda imar komisyonun raporunda belirtilen şartların uymak kaydıyla bina yapılması kabul olundu


Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 141

 

Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği ile ilgili 676 ada hususunda imar komisyonun raporunda belirtilen şartların uymak kaydıyla bina yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 142

 

İlimiz Kent bütünü plan notları içerisine “İmar Planında Zemin Ticari Konut Alanı veya Ticaret Alanı olarak belirtilmemiş olan Konut Alanındaki parsellerde zemin katta veya bodrum katta bağımsız bölüm niteliğinde depo yapılamaz. 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapı ruhsatı alınması kaydıyla Zemin katında veya bodrum katında depo gösterilmiş olan projeler için bu hüküm uygulanmaz. Ancak bu depolar önceden yapı ruhsatı ve YKİB alınmış olsa bile ticari amaçlı olarak kullanılamaz ve bu depolar için İşyeri Açma ve Çalışma izni verilmez.” İbaresinin eklenmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 143

 

İlimiz Yağdan mevkii 3556, 3557,3559,3582 ve 3558 olu adalarda yer alan çekme mesafelerinin yapılaşmaya elvermemesi nedeniyle 10 mt.den 5 mt.ye çekilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 144

 

İlimiz Merkez ilçe Hıdırlık Mevki 55 ada 466, 467 ve 468 nolu parsellerin mevcut imar durumu KDKÇA’dır. Söz konusu taşınmazlardan 466 ile 467 nolu taşınmaz arasındaki imar yolunun kapatılarak zeminde açılmış olan yolun imar planlarına işlenmesi kabul olundu

 

Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 145

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (7) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/08/2020
Karar No : 146

 

Niğde Belediyesi 5366 sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik madde madde okunarak kararda belirtildiği şekilde kabul olundu.