a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2020 TOPLANTISININ 07.09.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1.Yoklama


2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Ağustos/2020 toplantısının 06.08.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3.İlimiz Merkez İlçe Yağdan Mevkii 3245 ada 7 parsele yönelik imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4.İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 598 ada ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

5.İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 599 ada ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6.Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 124 nolu oturumunda görüşülerek onaylanan, ilimiz Merkez ilçe Şahinali Mahallesi 1572 ada 24 nolu parsele yönelik yapılan plan değişikliğine İyi Parti Meclis Üyelerinden Ferit AYDOĞAN ve Cem UZUN’un itirazının müzakere ve karara bağlanması.

 

7.Belediyemiz Meclisinin 18.06.2020 tarih ve 81 nolu oturumunda görüşülerek onaylanan, ilimiz Merkez ilçe muhtelif mahallelerde yer alan parkomat alanlarının imar planlarına işlenmesi ile ilgili karar, E.18321 sayılı yazıları ile Valilikçe oluşturulan komisyonca uygun bulunmadığından, yeniden görüşülerek karara bağlanması.

 

8.Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 119 nolu oturumunda görüşülerek onaylanan BAGT kullanımlarına ilişkin plan notu değişikliğine Mehmet Kaan DURAK tarafından yapılan itirazın müzakere ve karara bağlanması.

 

9.İlimiz Merkez ilçe Kırbağları Mevki 136 ada 107 parselin mevcut imar durumu yol kullanımıdır. Taşınmaz maliki Harun TÜZER’in taşınmazının, Belediyemize ait başka bir arsa ile takas edilmesi hususundaki talebinin müzakere ve karara bağlanması.

 

10.Sırali Mahallesi Revizyon imar planının yeniden onaylanması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11.İlimiz Merkez ilçe Ahipaşa Mahallesi 360 ada 21 parselin mevcut imar durumu B-7 yapı nizamlı ön yoldan 0 m çekme mesafeli ticaret kullanımıdır. Söz konusu taşınmaza 3,5 metrelik yapı yaklaşma sınırının eklenmesi hususundaki talebin müzakere ve karara bağlanması.

 

12.İlimiz Ahmetpınarı Mevkii 560 ada 39 parsel ile 2500 adanın bulunduğu bölgedeki imar hattının düzeltilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13.İlimiz Yağdan Mevkii TOKİ Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 200 haneli Sosyal Konut projesine yönelik hazırlanan revizyon imar planı çalışmasına gelen itirazın müzakere ve karara bağlanması.

 

14.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

15.İlimiz Balhasan Mahallesi Perşembe pazarı içerisi eski soğuk hava deposu kira müsteciri Niğgör Sinema Ltd.Şti. adına İsmail ZIRH’ ın, Covid 19 pandemisi nedeniyle genelge ile kapatıldıkları sürenin ihale süresine eklenmesi talebinin müzakere ve karara bağlanması.

 

16.Yağdan Mahallesi 3495 ada 2 parselde (adının belediye meclisince belirlenmesi suretiyle) Vatandaşlardan gelen talep üzerine, 8 hisseli taksi durağının kurularak hisselerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiralamasının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17.Ahipaşa Mahallesi Hükümet Meydanı Grand Otel karşısında bulunan 4 hisseli Meydan Taksi Durağına ihtiyaçtan dolayı (1) hisse eklenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

18.Belediyemiz memur kadroları ile ilgili İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarının derece değişikliği hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

19.Dilek ve temenniler.

 

20.Kapanış.