a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Modern Biyolojik Arıtma Tesisi ProjesiModern Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi


Türkiye'deki 485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği Akkaya Barajı'nı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projemizi tamamlayarak eski ihtişamına kavuşturacağız. Şehrimize tek kalemde yapılan en büyük yatırımlardan biri olan projemizi 2020 yılı Haziran ayında bitirip faaliyete geçireceğiz. Turizme ve doğaya katkı sağlayacağız. Su sporları yapmaya başlayacağız. Bu tür farklı etkinliklere de eve sahipliği yaparak hem halkımızın hem de öğrencilerimizin faydalanabileceği Akkaya Barajı'na çok daha farklı anlamlar katacağız.

İlimiz evsel atık sularının arıtılması amacıyla gerekli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin uygulama projeleri teknik, hidrolik ve ekonomik hususlara uygun olarak; Kentsel Atıksu Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış ve projelendirilmiştir. Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kriterleri esas alınarak, arıtılmış atık suyun sulama suyu vb. amaçlarla kullanılabilmesine imkan sağlayacak şekilde, arıtma tesisi üniteleri uygulama projeleri tasarlanmıştır. Tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 MW/saat kapasiteli Güneş Enerji Sistemi panelleri kurularak, gerekli Enerji Nakil Hatları buna uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Tesis 400.000 kişi kapasiteye göre dizayn edilmiştir ve nüfus projeksiyonu hesaplamalarına göre 2045 yılına kadar hizmet vermeye devam edecektir. Arıtılan su, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarının da altında olup Avrupa Topluluğunun belirlemiş olduğu kalite ve standartlarda çıkacaktır. Ana kollektör hattı, terfi merkezi ve atıksu arıtma tesisi için yaklaşık 516 dönüm arsa tahsisi yapılmış olup bu alanın yaklaşık 400 dönümü üzerine arıtma tesisi inşaa edilmektedir.